Suport a la recerca submarina “made in Catalonia”, a la innovació que suposa l’Ictineu3

La construcció del submarí Ictineu3 és un dels projectes científics i tecnològics més ambiciosos que s’ha plantejat Catalunya en el darrer decenni des de la iniciativa privada. Aquest petit submarí construït per Ictineu Submarins SL pot submergir-se fins a 1.000 metres de profunditat i és clau per impulsar la recerca del nostre llit marí des d’un punt de vista científic. Aquest projecte, que ja és una realitat, el considerem una estructura d’Estat i per aquest motiu ens hi hem abocat econòmicament i ens hi hem involucrat personalment.

Llegir més