Les preguntes més freqüents sobre Petrolis Independents

Com es pot comercialitzar un producte de qualitat a baix cost i alhora fer país?

Les grans petrolieres controlen pràcticament tot el mercat i han arribat a un cert acord tàcit a l’entorn d’un preu que els dóna uns marges molt alts. A més a més han de pagar les estructures complementàries (botigues que semblen basars) i el personal. L’automatització permet reduir molt els costos. No invertir en estructures sobreres també ajuda a baixar-los. El secret de les benzineres low cost és captar molts clients i estar disposat a guanyar menys per vehicle; això sí, podem garantir que el carburant és de màxima qualitat perquè passa tots els controls que imposa la normativa. Fins i tot, les benzineres més noves s’adeqüen més al que dicta la llei que no pas les més velles. Finalment, fer país és una qüestió de voluntat de la propietat, que en lloc de gastar diners en màrqueting, per exemple, l’inverteix en la societat, que és el que haurien de fer, en major o menor mesura, totes les empreses.

Quina és la voluntat dels fundadors?

Recuperar l’esperit català de la tradició empresarial prefranquista, quan els empresaris portaven a terme iniciatives socials i culturals que servien per tornar al país allò que Catalunya els hi donava.

Com ho faig per presentar un projecte?

El primer que has de fer és anar a l’apartat de RSC Catalana i baixar-te les bases d’aquest any. Allà trobaràs tota la informació sobre el que necessitem per poder valorar el projecte. Un cop valorats els que ens arriben (ho fem en diversos moments de l’any) t’enviarem un correu electrònic dient si podem col·laborar o no.

Com puc obtenir la targeta de fidelització?

Podeu aconseguir la targeta de fidelització a qualsevol de les benzineres si hi ha una de les persones responsables de l’estació en aquell moment. Si no hi ha ningú només cal que ompliu el formulari que trobareu aquí [hipervincle] i omplint les dades que demaneu us la farem arribar a l’adreça que ens indiqueu.

Em fareu factura dels consums a les vostres benzineres?

Sí, a finals de mes rebreu per correu electrònic la factura que certificarà la despesa feta a les nostres estacions per tal que us en pugueu deduir l’IVA.