Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions.

 

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. (també el prestador)

NIF: B66859067

Adreça postal: C/Colom, 389 (Pol. Ind. Santa Margarita II), 08227, Terrassa, Barcelona

Correu electrònic: info@petro7.cat

 

PETROLIS INDEPENDENTS, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat són les següents:

 • Formulari de contacte: Dades requerides: nom, email, telèfon
 • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
 • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Formulari de sol·licitud de targeta: Dades requerides: Nom empresa, NIF/CIF, Adreça, Codi postal, email, telèfon
 • Finalitat: Atendre la sol·licitud de targeta de l’usuari.
 • Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
 • Comentari al blog:
   • Dades requerides: nom, email
   • Finalitat: Publicar el comentari en relació amb la notícia. 
   • Legitimació: Consentiment de l’Usuari.
  • Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent
   • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, direcció, DNI, email, firma, dades bancaries
   • Finalitat: dur a terme la prestació dels serveis contractats i la gestió comercial, fiscal i administrativa interna 
   • Legitimació: relació contractual

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de PETROLIS INDEPENDENTS, S.L.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a  l’ email ressenyat a dalt. 

 

D’acord amb la LSSICE, PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

 

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de PETROLIS INDEPENDENTS, S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web.  El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

 

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units (“Google”) , en els seus servidors d’Estats Units.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@petro7.cat, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

 

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA 

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

XARXES SOCIALS

 

L’informem que PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

 

PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

 

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

PUBLICACIÓN DEL SEU COMENTARI

 

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

REMARKETING Y RETARGETTING

 

El remàrqueting és un sistema que permet crear anuncis adaptats o personalitzats pels usuaris que, prèviament, van visitar la nostra pàgina web. Es tracta d’una solució associada a Google Adwords amb l’objectiu d’aconseguir un millor retorn de la inversió (ROI). El Remarketing insereix una cookie a l’ordinador de l’usuari i en els sites afiliats a Google Adsense amb anuncis gràfics es mostri un baner del prestador.

 

El retargetting és la tècnica que s’utilitza per mostrar, en altres webs gràcies a un sistema de tracking, anuncis gràfics a un usuari que ha abandonat el nostre site sense completar un procés que desitjàvem que acabés (registre, compra, sol·licitud, etc.), aquests anuncis haurien d’estar principalment orientats a la conversió de l’objectiu del nostre web.

La informació que recopilem gràcies a aquestes funcions és recollida per les cookies de Facebook, Twitter, Doubleclick, Google ADWORD. Pot conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

 

 

Si no desitja que aquesta informació sigui recopilada per aquestes cookies, inhabiliti l’ús de cookies de Google a través de la configuració d’anuncis de Google. També pot desactivar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

 

Aquest tipus de servei permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes. Les interaccions i la informació obtinguda pel prestador sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web, relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

 

FACEBOOK ADS

 

El web del prestador utilitza Facebook ads, que és la plataforma de publicitat de Facebook. Aquesta permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 1. Lloc
 2. Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 3. Interessos (activitats, aficions, etc.)
 4. El que compren a internet i per altres canals.
 5. Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

 

TWITTER ADS

 

El web del prestador utilitza Twitter Ads, que és la plataforma de publicitat de Twitter. Aquesta permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 1. Lloc
 2. Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 3. Interessos (activitats, aficions, etc.)
 4. El que compren a internet i per altres canals.
 5. Etc.

 

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Twitter Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

 

GOOGLE ADWORDS

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. El prestador utilitza Google Adwords, que és la plataforma de publicitat de Google. Aquesta permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 1. Lloc
 2. Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 3. Interessos (activitats, aficions, etc.)
 4. El que compren a internet i per altres canals.
 5. Etc.

 

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

 

El prestador podrà seleccionar i publicar testimonis de clients als Serveis. Aquests testimonis poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i/o ciutat, estat o país en el que viu. Si voleu que s’elimini o esborri el seu nom o testimoni del web, haurà de comunicar-se amb el prestador amb les dades de contacte supra ressenyades. 

 

WHATSAPP

El tractament de les dades que es diguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de WhatsApp de PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condiciones d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació que procedeixi a cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. PETROLIS INDEPENDENTS, S.L., tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrat correctament la seva consulta així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Queda prohibit l’ús del WhatsApp de PETROLIS INDEPENDENTS, S.L., per l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre PETROLIS INDEPENDENTS, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.