La nostra empresa col·labora habitualment en els treballs que porta a terme l’agrupació d’empresaris independentistes Cercle Català de Negocis per empènyer la societat i els polítics vers el camí de la independència. De fet un dels dos propietaris de Petrolis Independents, Joan Canadell, va ser-ne fundador i els dos hem estat membres de la junta de l’entitat durant més de sis anys.

L’objectiu del CCN és, tal i com expliquen al seu web, “actuar com a catalitzador del moviment sobiranista entre l’empresariat català i contribuir tant en la restitució de la independència política de Catalunya, com en la creació de les estructures del nou Estat Català que permetin la nostra integració en l’economia global sense restriccions imposades per cap govern forà”. El Cercle Català de Negocis realitza estudis de caràcter econòmic, polític i jurídic amb l’objectiu de construir les bases dels arguments de la independència de Catalunya. Divulguen el contingut dels seus estudis mitjançant l’organització d’actes per tot Catalunya (conferències, taules rodones, etc.) i a l’estranger, sovint en coordinació amb altres entitats. Igualment, en fan difusió amb la publicació de llibres, a través de les xarxes socials i amb una presència constant en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals. A més, estan en contacte permanent amb tots els actors polítics, econòmics i socials nacionals i internacionals, oferint el seu assessorament i elaborant les estratègies que ens permetin a tots plegats garantir l’èxit del procés sobiranista.