Des de Petrolis continuem aportant dades per deixar en evidència que la situació de la distribució de carburants a l’Estat espanyol és un oligopoli que, com a tal, només beneficia les grans empreses. Aportem com a prova que, segons els seus càlculs, Repsol, Cepsa i BP haurien facturat en conjunt en un any 867.415.200 euros més del que haurien ingressat si no s’haguessin posat d’acord per pactar preus. Aquesta xifra és molt superior als 32,4 milions d’euros que els va imposar de multa a Repsol, Cepsa, BP, Disa, Galp i Meroil la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia per haver acordat els preus durant tres anys.

La CNMC considera provat (i aporta correus electrònics que avalen la seva posició) que les grans petrolieres van arribar a “pactes de no agressió” en diverses demarcacions –entre ells un article publicat a El Economista cita Sant Joan Despí-, o el que és el mateix, mantenir preus idèntics o molt semblants per no fer-se competència mútua. Repsol i Cepsa van anunciar que recorreran la multa que consideren “injusta, desproporcionada i il·legal”.

Sigui com vulgui, el cas és que una multa de 32,4 milions d’euros sembla poc en relació als beneficis “extres” obtinguts pel mateniment del preu, segons els nostres càlculs. Hem fet un estudi recollint els preus mitjans per província de totes les demarcacions espanyoles i les benzineres de cada marca. Aquests preus els publica mensualment el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Hem comparat els preus de venda al públic d’aquestes grans benzineres amb el preu mitjà de la resta d’establiments de l’Estat. Aquesta comparació ens ha portat a estimar un increment de preu anual. La xifra de guany anual per sobrecost podria superar els 867 milions d’euros. Com Repsol és qui té més benzineres és qui guanya més amb el sobrepreu (569.925.600 euros), seguida de Cepsa (224.956.800 euros) i BP (72.532.800 euros).

Creiem que el nostre càlcul, fins i tot, és “a la baixa” i que elsobrecost real podria ser molts més. Tenint en compte les magnituds dels guanys versus els de la multa pensem que “a les grans marques no els fa ni fred ni calor que les sancionin, perquè guanyen molt més exposant-se a la multa que no ajustant els preus al que realment haurien d’haver fet tenint en compte el baixíssim preu del barril del petroli durant tot aquest temps”. Volem denunciar que “un cop més els que surten perjudicats d’aquesta situació d’oligopoli permesa i podríem dir que autoritzada per l’Estat són els consumidors que han de pagar més car el dipòsit de gasolina o gasoil”.

Estem preparant un estudi més a fons sobre la situació de l’oligopoli a l’Estat que presentarem aviat, i denunciem la impunitat de les grans marques que “ara pleitegen per aquest sanció”. Finalment, tornem a posar sobre la taula que els sindicats del sector “no lluiten contra un abús certificat per la CNMC i només estan preocupats per esborrar la competència del mapa”.