El nostre primer compromís amb el país és contribuir a fer viables tots aquells projectes que tenen com a objectiu que Catalunya assoleixi la independència. En diem “Responsabilitat Social amb C de Catalunya”. Treballem per fer possible #UnPaísAmbEnergia.